Kooi Alarm Centre

Kooi Alarm Centre

Kooi Alarm Centre är en 24/7 övervakningscentral med personlig och kundinriktad service. Vårt huvudkontor och vår övervakningscentral ligger i Nederländerna. Kontorsbyggnaden har tidigare använts som bank. Byggnaden har skottsäkra rutor, väggar av armerad betong, inbrottssäkra installationer och tekniskt avancerad kamera- och tillträdesövervakning. Det perfekta stället för en professionell övervakningscentral. Självklart använder vi den senaste tekniken och moderna backupsystem.

På Kooi Alarm Centre analyseras och hanteras larmrapporter från alla anslutna system. Kombinationen av människa och teknik gör att det vid behov finns dygnet runt övervakning av din byggplats, anläggning eller ditt (tekniska) system. Alla anslutningar övervakas aktivt dygnet runt.

Vid detektering av obehöriga personer genomförs en snabb analys av situationen och utifrån analysen bestämmer vi en lämplig åtgärd.  Det kan vara allt från aktivering av larmsignaler till att larma säkerhetsvakt eller polis. Allt på ett effektivt sätt och enligt gällande protokoll. Efter varje incident får du en analys- och åtgärdsrapport, och tydligt bildmaterial som komplettering.

Direkt kontakt!

Namn

Ditt telefonnummer

E-mail

Görr dit val

Eller ring: +46 417 630 201

24/7 övervakningscentral med personlig service

Fördelar

Kooi Alarm Centre, 24/7 övervakning på byggplats, anläggning eller (tekniskt) system.

  • Direkt och personlig kontakt
  • Möjlighet till flera abonnemang
  • Tydlig rapportering
  • Högteknologiska lokaler med hög säkerhetsnivå
  • Senaste teknologi
  • Dokumenterade arbetsmetoder
Säljgrupp

Vårt säljgrupp väntar på dig

Kund portal

Lätt och snabbt att dina aktuella projekt

Platser

Direkt till Kooi Security platser

Kontakt

Snabbt till våra kontaktuppgifter

Teknikavdelning

Om vår teknikavdelning