Teknikavdelning

Teknikavdelning

Vår engagerade teknikavdelning står för produktion, montering, service och utveckling av våra övervakningssystem. Våra professionella tekniker täcker tillsammans in all relevant specialkompetens. På så sätt kan vi alltid erbjuda kvalificerade specialister för alla aspekter av processen.

Systemen övervakas pro-aktivt och deras funktion och tillförlitlighet kontrolleras kontinuerligt. Regelbundna serviceronder garanterar hög systemkvalitet över tiden och skapar personliga relationer med kunderna.

Forskning och utveckling prioriteras högt hos Kooi Security. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och tjänster och utvecklar nya system och lösningar. Med vår egen teknikavdelning och ett nära samarbete med kunden kan vi snabbt och effektivt ta fram nya lämpliga tekniska lösningar.

Direkt kontakt!

Namn

Ditt telefonnummer

E-mail

Görr dit val

Eller ring: +46 417 630 201

Produktion, montering, service och utveckling i egen regi

Säljgrupp

Vårt säljgrupp väntar på dig

Kund portal

Lätt och snabbt att dina aktuella projekt

Platser

Direkt till Kooi Security platser

Kontakt

Snabbt till våra kontaktuppgifter

Teknikavdelning

Om vår teknikavdelning